Katalog alfabetyczny

Katalog alfabetyczny informuje o książkach posiadanych przez bibliotekę i korzysta się z niego jeżeli znany nam jest autor i tytuł poszukiwanej książki. Karty katalogowe książek uszeregowane są w kolejności alfabetycznej (wg alfabetu polskiego) według: haseł autorskich - czyli nazwiska autora   ( w przypadku publikacji, które mają dwóch lub trzech autorów hasłem jest zawsze nazwisko pierwszego autora) haseł tytułowych - w przypadku prac zbiorowych, wtedy hasłem jest pierwszy wyraz tytułu.

W przypadku, kiedy nie pamiętamy nazwiska pierwszego autora lub tytułu pracy zbiorowej, należy szukać książki w katalogu rzeczowym w interesującej nas dziedzinie wiedzy.

W przypadku jakichkolwiek problemów w korzystaniu z katalogu można zawsze poprosić o pomoc dyżurującego bibliotekarza.

Karta katalogowa