Katalog komputerowy

Katalog komputerowy zawiera opisy bibliograficzne różnych typów dokumentów gromadzonych przez Bibliotekę. Znajdują się tu opisy bibliograficzne, informacje o posiadanych egzemplarzach, informacje o miejscu ich udostępniania oraz lokalizacja (sygnatura).

Tworzenie katalogu komputerowego rozpoczęto w 2000 roku i jak dotychczas nie zawiera on kompletnej informacji o zbiorach Biblioteki.

W katalogu komputerowym znaleźć można:

. opisy bibliograficzne wszystkich dokumentów, które wpłynęły do Biblioteki po 2000 roku.,
. opisy bibliograficzne lektur i większości podręczników, bez względu na ich rok wydania,
. opisy pozycji sprzed 2000 roku, gdy są często wykorzystywane lub niezbędne w pracy naukowej i dydaktyce.

Katalog komputerowy