Międzynarodowe projekty realizowane w Bibliotece ZS Nr 3


Nasza Biblioteka angażuje się w różnego rodzaju międzynarodowe, ogólnopolskie projekty oraz konkursy, sprzyjające wdrażaniu uczniów do samokształcenia (np. Międzynarodowy Projekt Uwalniania Książek -Bookcrossing, Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, itp.)

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych


Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship) w 1999 r. Najpierw był to jeden dzień, od 2008 r. - cały październik. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego działa od 1971 roku. Zrzesza bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wydawców oraz inne osoby zaangażowane w sprawy bibliotekarstwa szkolnego. Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim rozwój bibliotek szkolnych we wszystkich krajach.
W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, w naszej Bibliotece corocznie organizowane są konkursy, których celem jest zachęcanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.
To święto angażuje uczniów i zachęca do korzystania z biblioteki.

Bookcrossing


Bookcrossing
W 2011 roku Biblioteka przystąpiła do ogólnoświatowego ruchu czytelniczego bookcrossingu, poprzez otwarcie półek z wolnymi książkami w czytelni biblioteki szkolnej.

I Ty uwolnij swoje książki !

Uwalniając książki, dajemy innym szansą na ich przeczytanie, przenosimy dorobek myśli ludzkiej z pokolenia na pokolenie.

Przyłącz się do nas!
Liczymy na Twoją pomoc i wsparcie.