Katalog rzeczowy

Katalog rzeczowy - jest pomocny, gdy nieznany jest nam autor i tytuł konkretnej książki, a poszukujemy dzieł z określonej dziedziny wiedzy. W tym przypadku układ kart katalogowych jest określony przez zasady klasyfikacji przyjętej w bibliotece, a jest nią Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiątna, która zakłada podział całości wiedzy na 10 działów głównych i w ich obrębie coraz bardziej szczegółowe poddziały.

Działy główne Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej:

0. Dział ogólny
1. Filozofia. Psychologia
2. Religia. Religioznawstwo. Teologia
3. Nauki społeczne. Prawo. Administracja
4. Działu 4 nie ma (od 1964), jest wolny
5. Matematyka. Nauki przyrodnicze
6. Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
7. Sztuka. Rozrywki. Sport
8. Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna
9. Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

Poszukiwania w tym katalogu wymagają ustalenia właściwego symbolu liczbowego dla danej dziedziny. Tablica UKD znajduje się nad katalogiem kartkowym w bibliotece. W przypadku jakichkolwiek problemów w korzystaniu z katalogu można zawsze poprosić o pomoc dyżurującego bibliotekarza.