Regulamin biblioteki

 • 1. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 • 2. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 • 3. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki i zapamiętać godziny otwarcia biblioteki.
 • 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni, większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem.
 • 5. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza książkę można prolongować z wyjątkiem lektur na kolejny okres.
 • 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
 • 7. Nie można wypożyczonych książek oddawać innemu czytelnikowi.
 • 8. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych książek
 • 9. Z zasobu księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
 • 10. Wszyscy korzystający z czytelni powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 • 11. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
 • 12. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 • 13. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.